Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE. Wydział Mechaniczny

ul. Kaliskiego 2,00-908 Warszawa
tel. (+48)(22) 683-79-38, 683-79-39, 683-79-56
fax: (+48)(22) 683-79-38, 683-91-59

Niestacjonarne Studia Podyplomowe „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO i RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE”, prowadzone przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej przy
współudziale Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowe i Ruchu Drogowego (SRTSiRD) i Instytutu Transportu
Samochodowego (ITS).