Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Miasto: Gdańsk
Kierunek studiów: ekonomiczne - zarządzanie i administracja

ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
tel. (58) 769-08-00

Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji kierowniczych w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja