Studia podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

SOCJOTERAPIA

Miasto: Gdańsk
Kierunek studiów: pedagogiczne

ul. Biskupia 24 B,
80-875 Gdańsk
tel. (58) 306 54 78 w. 36, (58) 306 54 66 w. 36

Studia przygotowują do podejmowania grupowych działań socjoterapeutycznych i pomocy indywidualnej, zmierzających do niwelowania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży przez wykorzystanie relacji międzyludzkich w grupie społecznej.
Studia są przeznaczone dla pedagogów, psychologów, opiekunów, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.

Czas trwania: studia kwalifikacyjne, 3 semestry


Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja