Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA. Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Miasto: Wrocław
Kierunek studiów: biologiczne, rolnicze - weterynaria

ul. C. K. Norwida 31
50-375 Wrocław
tel. ( 71)3205-321Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja