Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA. Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. C. K. Norwida 31
50-375 Wrocław
tel. ( 71)3205-321