Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

PRZYRODA - DLA NAUCZYCIELI. Wydział Chemii

ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
Tel. (061) 829 1358, 829 1259

Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Przyrody działają na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (zajęcia w ilości 350 godzin). Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Program zjazdów obejmuje następujące przedmioty:
  1. podstawy chemii,
  2. podstawy fizyki,
  3. podstawy biologii,
  4. podstawy geografii,
  5. dydaktyka przyrody,
  6. technologia informacyjna,
  7. środki dydaktyczne w nauczaniu przyrody,
  8. ochrona i kształtowanie środowiska,
  9. elementy psychologii uczenia się i nauczania przyrody,
  10. seminarium dyplomowe.