Studia podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

DZIENNIKARSTWO SPORTOWE

Miasto: Wrocław
Kierunek studiów: społeczne - dziennikarstwo i informacja

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
Centrala: +48 (71) 358 27 00 do 04

Studia proponowane są osobom posiadającym dyplom ukończenia wyższej uczelni, z tytułem magistra lub licencjata. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających kształcić się w nabierającym coraz większego znaczenia obszarze dziennikarstwa sportowego, a także dla obecnie wykonujących zawód dziennikarza sportowego w prasie, radiu lub telewizji oraz pracujących m.in. w sektorze kultury fizycznej, administracji państwowej i samorządowej oraz agencjach turystycznych i marketingowych. Studia powinny zainteresować również czynnych lub byłych członków klubów sportowych, itp.


Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja