Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

Miasto: Zamość
Kierunek studiów: humanistyczne - filologie obce

ul. Akademicka 8,
22-400 Zamość
tel. (84) 638 34 44, (84) 638 35 55
fax: (84) 638 35 00

Celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności czytania tekstów biznesowych, nabycie umiejętności samodzielnego pisania tekstów biznesowych i korespondencji handlowej. Zapoznanie słuchaczy ze słownictwem i podstawowymi wiadomościami merytorycznymi w języku obcym.


Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja