Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA. Wydział Pedagogiczny

ul. Ingardena 4, pok. 109, I p.
30-060 Kraków
tel. 12 662 66 36
kps@up.krakow.pl