Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA ORAZ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel/fax (071) 320 52 14