Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Miasto: Lublin
Kierunek studiów: pedagogiczne

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7/9), pokój 218, 219
tel. 81 749 32 24
Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja