Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7/9), pokój 218, 219
tel. 81 749 32 24