Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

NAUCZYCIEL FIZYKI. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Koordynacja studiów:
Dział Kształcenia
Rektorat, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 314
tel. 81 537-54-64

Cele ogólne – celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania fizyki przez absolwentów studiów wyższych kierunków fizycznych pierwszego i drugiego stopnia 

Sylwetka absolwenta – absolwenci będą posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnej psychologii, pedagogiki i dydaktyki fizyki, nabiorą umiejętności związanych z emisją głosu, oraz wykorzystania komputera w nauczaniu fizyki, a także niezbędną wiedzę z prawa oświatowego oraz obowiązujących przepisów BHP. Otrzymają pełne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki na poziomie gimnazjum i ponadgimnazjalnym.