Studia podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

RECEPTURA KOSMETYCZNA

Miasto: Warszawa
Kierunek studiów: biologiczne

ul. J.J. Rostafińskich 4
02-593 Warszawa
tel. 22 856 70 44, 22 856 70 75

CEL

Poznanie zasad tajników receptury kosmetycznej oraz praktyczne utrwalenie poprzez samodzielne wykonanie preparatów odpowiednich dla swojej cery i ciała.Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja