Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne. Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15, 01-938 Warszawa,
22 569 97 15, 22 569 96 77