Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

STUDIA PODYPLOMOWE GEOGRAFII DLA NAUCZYCIELI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55-20-631, 0 22 55-20-647