Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

STUDIA PODYPLOMOWE GEOGRAFII DLA NAUCZYCIELI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Miasto: Warszawa
Kierunek studiów: nauki o ziemi, pedagogiczne

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55-20-631, 0 22 55-20-647Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja