województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Administrator bezpieczeństwa informacji (studia tradycyjne)

Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo

Cel studiów
Podstawowym celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do niej oraz przygotowanie do pełnienia tej roli w nowych ramach prawnych po wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych. Dodatkowe cele studiów:

  • nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
  • umiejętność interpretowania przepisów o ochronie danych osobowych w konkretnych sytuacjach faktycznych (biznesowych, organizacyjny) i implementowania wymagań prawnych u administratora danych osobowych,
  • nabycie podstawowej wiedzy o współczesnych metodach technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych,
  • nabycie kompetencji do uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych przez organ - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Korzyści

  • Słuchacz będzie miał możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych do pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji po nowelizacji ustawy po 1 stycznia 2015 r.
  • Słuchacz pozna szeroką interpretację Ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście Prawa europejskiego, wyroków sądów europejskich oraz polskich sądów administracyjnych oraz innych ustaw polskich,
  • Zajęcia będą prowadzone przez praktykujących Administratorów Bezpieczeństwa Informacji z różnych branż i różnych organizacji,
  • Przekazywana wiedza praktyczna oparta będzie na bazie konkretnych stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych wraz z oceną tych rozwiązań

Uczestnicy
Prawnicy (Radcy Prawni, Adwokaci), wyższa kadra kierownicza - administratorzy danych, pracownicy działów personalnych, IT, kadra kierownicza organów administracji publicznej (sekretarze, naczelniczy / dyrektorzy / kierownicy komórek organizacyjnych), osoby wykonujące zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z przed 1.01.2015.