województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning)

Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia.