województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne

Cel
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy będą mieli praktyczne kompetencje i odpowiednią wiedzę do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom swobodne wykorzystywanie różnorodnych technik arteterapeutycznych w ich pracy z osobami w różnym wieku i kondycji. Słuchacze poszerzą wiedzę w zakresie arterapii i jej zastosowania terapeutycznego i rozwojowego. Studia mają charakter doszkalający i przygotowują do prowadzenia zajęć z arteterapii. W ramach studiów  realizowanych jest 242 godzin zajęć  w tym 70  godzin w formie e-learningowej .

Korzyści
Absolwent tej specjalności będzie potrafił:

  • wspierać rozwój osób, z którymi pracuje, poprzez twórczość artystyczną
  • planować różnego rodzaju aktywności w procesie terapeutycznym
  • zastosować w praktyce zróżnicowane metody i techniki arteterapeutyczne
  • diagnozować zachowania w powiązaniu z analizą dzieł artystycznych.

Uczestnicy studiów
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich w jednej z dziedzin: pedagogika, psychologia, sztuka, medycyna i pokrewnych. Od słuchaczy nie wymaga się wcześniejszego udokumentowanego doświadczenia w działalności artystycznej.