województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią (nauczycielskie)

Język: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
CEL Przygotowanie merytoryczno-metodyczne słuchaczy i nadanie im kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej, a także w innego rodzaju bibliotekach na stanowiskach i po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 12 grudnia 2012 r., w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U. 2012, poz. 1394).