województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Warszawa, Polska

ABI/IODo/DPO - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Ukończenie studiów pozwoli zdobyć wiedzę umożliwiającą wykonywanie funkcji zarządcy [managera] bezpieczeństwa informacji, w obecnym stanie prawnym, jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz w przyszłym rozwiązaniu Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad i konsultacji stronom trzecim.