województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Katowice, Polska

Administracja i finanse

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest identyfikacja procesów i procedur administracyjnych sektora publicznego i prywatnego obejmujących decyzje legislacyjne w Polsce i Unii Europejskiej oraz wykształcenie umiejętności ich przeprowadzania i analizowania ze szczególnym uwypukleniem potencjalnych konsekwencji finansowych.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.