województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - studia podyplomowe

Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich oraz magisterskich wszystkich kierunków szkół wyższych do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych organizowanych przez Śląską Szkołę Biznesu i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.