województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Tychy, Polska

Administracja i zarządzanie publiczne

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia podyplomowe Administracja i zarządzanie publiczne przygotują wysoko wykwalifikowane kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia podyplomowe dają solidne przygotowanie teoretyczne do pracy w administracji publicznej a wiedza nabyta podczas nauki sprawnie zostanie wdrożona w instytucje gdzie pracują nasi absolwenci.
  • Uczestnik zapozna się z nowoczesnymi metodami zarządzania w sferze publicznej
  • Będzie potrafił używać narzędzi kształtowania przestrzeni społecznej i ekonomicznej państwa za pomocą nowoczesnej administracji
  • Nabędzie umiejętności, które pozwolą na stałe usprawnianie funkcjonowania administracji publicznej poprzez stosowanie nowych metod zarządzania w sferze publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności jednostek rządowych i samorządowych, a także kreowanie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
  • zdobycie konkretnych umiejętności, które pozwolą sprawnie odnaleźć się w sferze publicznej
  • przekazanie wiedzy ze szczególny naciskiem na kwestię zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym
  • zapoznanie z najnowszymi ustaleniami teorii organizacji oraz myślenia o administracji publicznej
  • zapoznanie ze sprawdzonymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które usprawniają funkcjonowanie danej instytucji
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.