województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Analiza ekonomiczna i controlling

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cele i zadania studium: usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Zadaniem studium będzie określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Controlling jest wsparciem przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów i projektów, jak również przygotowaniem i udostępnieniem potrzebnych do tego informacji. Controlling ma w swej istocie przekrojową i koordynacyjną funkcję wspierania kierownictwa.

Studia przeznaczone są zarówno dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach, jak i dla analityków oraz controllerów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby mające ukończone studia wyższe.