województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Program studiów został dostosowany do wymogów stawianych audytorom wewnętrznym w Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych, które zostały uznane przez Ministra Finansów za obowiązujące w pracy audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. Szczególną uwagę, w związku z tym, zwrócono między innymi na audyt systemów informatycznych, audyt środków unijnych oraz oszustwa finansowe. Atutem studiów jest przedstawienie praktycznych aspektów poruszanej problematyki.