województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Administracja - zarządzanie i organizacja

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem podyplomowych studiów na kierunku Administracja – Zarządzanie i Organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.