województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Kraków, Polska

Administracja i zarządzanie kryzysowe

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów podyplomowych na kierunku: administracja i zarządzanie kryzysowe jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w terenowych organach administracji państwowej i samorządowej związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz w instytucjach i podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojsko, policja i inne służby państwowe), a także w prywatnych podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.