Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Cele ogólne studiów:
  1. podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,
  2. zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,
  3. zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,
  4. przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,
  5. rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 

MDDP_220.jpg

Studia w Poznaniu
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg

Studia w sąsiednim województwie

Nauka językatwoim mieście

boks_2016_17_drugi_jezyk_gratis.gif

Nauka języka za granicą