Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna

Język: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
CEL

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY
Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które są zainteresowane podjęciem pracy w bibliotekach różnego typu.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe
•    przygotowanie pedagogiczne.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 

MDDP_220.jpg

Studia w Poznaniu
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg

Studia w sąsiednim województwie

Nauka językatwoim mieście

Profi_lingua_220_zolty.gif

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg