województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna

Język: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
CEL

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY
Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które są zainteresowane podjęciem pracy w bibliotekach różnego typu.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe
•    przygotowanie pedagogiczne.