województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe to dla nauczycieli możliwość zdobycia uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Dzięki zdobyciu niezbędnych kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych otwiera się możliwość wykonywania zawodu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.