województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Akademia Przywództwa Uniwersytetu SWPS - roczny kurs dla liderów

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Program rozwija świadomych siebie przywódców, inspiruje i daje możliwości odkrywania swoich silnych stron i pełniejszego ich wykorzystywania.

Głównymi adresatami są liderzy organizacji i zespołów, osoby zarządzające, a także osoby zainteresowane tematyką przywództwa lub współpracujące z przywódcami (konsultanci, trenerzy, coachowie). Zagadnienia objęte programem mogą również zainteresować liderów społeczności lokalnych.