Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

ZARZĄDZANIE KULTURĄ Wydział Filologiczny

Miasto: Łódź
Kierunek studiów: humanistyczne - filologia polska

al. Kościuszki nr 65
90-514 Łódź
tel. 42 665 52 33

Studia Adresowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę o zarządzaniu w kulturze dają szansę podniesienia kwalifikacji pracowników sektora kultury oraz uwrażliwiają na sprawy istotne dla rozwoju kulturalnego państwa. realizacja programu studiów odbywa się poprzez wymianę doświadczeń, zapoznawanie się z aktualnymi osiągnięciami, rozwiązaniami i pomysłami w przedmiocie studiów, prezentację polityki kulturalnej Polski i innych krajów - zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja