Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Administracja publiczna

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia z akredytowanym kursem przygotowującym do egzaminu na certyfikat PRINCE2® Foundation. Studia podyplomowe mają przygotować do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Dedykowane są osobom zainteresowanym karierą w administracji publicznej: centralnej i samorządowej, jak również w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Altkom Akademią, certyfikowanym partnerem profesjonalnie przygotowującym kadry dla administracji publicznej.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.
Polityka Prywatności