Gdynia, Polska

Administracja publiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia z akredytowanym kursem przygotowującym do egzaminu na certyfikat PRINCE2® Foundation. Studia podyplomowe mają przygotować do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Dedykowane są osobom zainteresowanym karierą w administracji publicznej: centralnej i samorządowej, jak również w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Altkom Akademią, certyfikowanym partnerem profesjonalnie przygotowującym kadry dla administracji publicznej.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
Polityka Prywatności