Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Przywództwo w Biznesie

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów w Gdyni jest praca nad warsztatem i samoświadomością obecnych i przyszłych liderów w organizacjach, aby mogli być bardziej skuteczni w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Program zakłada poznanie nowoczesnych technik oraz narzędzi angażowania zespołów i osiągania celów biznesowych.
Przywództwo
Przywództwo (ang. leadership) – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy.
Polityka Prywatności