Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Rachunkowość i podatki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia maja na celu przekazanie praktycznej wiedzy z rachunkowości oraz prawa podatkowego połączonego w praktyce z rachunkowością. Słuchacze nabywają umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, zarówno w prowadzeniu rachunkowości, jak i wykonywaniu innych zawodów w dziale finansowo-księgowym lub posiadające wiedzę z zakresu rachunkowości, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zagadnień podatkowych.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Podatki
Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.
Autor: Albert Einstein
Podatki
Podatki to kara, jaką płacimy za miłość do pieniądza.
Autor: Barbara ze Świętochłowic
Podatki
Władza podatkowania – to władza niszczenia.
Autor: John Marshall
Polityka Prywatności