Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Transport i Spedycja

Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Transport i spedycja odgrywają szczególną rolę w gospodarce, przyczyniając się do wzrostu elastyczności i przewagi konkurencyjnej. Jednym z formalnych wymogów prowadzenia firmy transportowej jest posiadanie przez właściciela lub jedną z osób zarządzających firmą kwalifikacji zawodowych poświadczonych CERTYFIKATEM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB. Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność na własny rachunek w transporcie i spedycji lub znaleźć zatrudnienie jako przewoźnik drogowy, osoba zarządzająca transportem, na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych.
Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności