województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie Projektem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Znajomość Project Management wszechstronnie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w świecie biznesu pełnego zmian. Uczestnicy poznają zasady definiowania i planowania projektów, zarządzania ryzykiem, finansami, budżetowania oraz aspektów prawnych projektów. Do tego duża dawka rozwojowa kompetencji miękkich – przywództwa, komunikacji, negocjacji, perswazji i zarządzania sobą w czasie. Program kierowany jest przede wszystkim do tych, którzy prowadzą przedsięwzięcia (project managerów), do osób, które mają przed sobą nierutynowe zadanie - niezależnie od branży oraz do członków zespołów projektowych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności