województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz zadań i uprawnień pracowników posiadających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Podczas zajęć słuchacze poznają podstawowe koncepcje zarządzania oraz główne akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji. Będą potrafili samodzielnie planować i przeprowadzać audyty oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poznają korzyści wynikające ze stosowania normy ISO/IEC 27001 oraz będą potrafili zarządzać ryzykiem w organizacji.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności