województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie jakością

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych. Studia przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu jakości w firmach. Słuchacze mogą podejść do egzaminu w celu uzyskania Certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakości TÜV NORD Polska (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji - PCA) i Menedżera Systemu Zarządzania Jakością TÜV NORD Polska (również akredytacja PCA), po spełnieniu wymagań dot. wykształcenia i doświadczenia zawodowego (zobacz wytyczne do certyfikacji osób TUV NORD Polska).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności