województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zintegrowane zarządzanie w IT

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia dla pracujących na stanowiskach menedżerskich, odpowiedzialnych za działy IT lub firmy dostarczające rozwiązań IT i planujących rozwój umiejętności w obszarach zarządzania procesami utrzymania i rozwoju jednostek IT. Unikatową wartością ukończenia kierunku jest poznanie światowych standardów i narzędzi zarządzania IT, w tym projektami jednocześnie uzyskując wiedzę w stopniu umożliwiającym podejście do egzaminów z metodyki PRINCE2®, ITIL, Change Managment oraz Agile PM.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności