Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Akademia Menedżera dla twórców i artystów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest nabycie przez menadżerów (twórców, artystów) specyficznych umiejętności takich jak: odporność psychiczna, kreatywność, praca zespołowa oparta na postawie wygrana - wygrana, umiejętność łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i wcielanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Celem jest również zdobycie umiejętność pozyskiwania, przetwarzania informacji i ich właściwego wykorzystania w sposób wieloaspektowy i globalny w otaczającej nas rzeczywistości, nazywanej światem VUCA. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menedżera jako kreatora biznesu. Proponujemy różne formy dydaktyczne oraz warsztatową formę zajęć, dyskusje moderowane, case study, projekty szkoleniowe, pracę indywidualną i w grupach, kwestionariusze, ankiety, pracę z kamerą wideo.
Polityka Prywatności