Katowice, Polska

Akademia menedżera dla twórców i artystów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych "Akademia Menedżera dla twórców i artystów" jest nabycie przez menadżerów (twórców, artystów) wiedzy i umiejętności z zakresu świata VUCA (Volatility, Uncertainty , Complexity , Ambiguity - zmienność , niepewność , złożoność, niejednoznaczność). Uczestnicy będą posiadać umiejętności do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktem; zarządzania emocjami w pracy, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i wcielanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Uczestnik będzie posiadać kompetencje menadżerskie wynikające z oczekiwań otaczającej nas rzeczywistości w świecie VUCA.
Polityka Prywatności