Katowice, Polska

Akademia menedżera dla twórców i artystów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych "Akademia Menedżera dla twórców i artystów" jest nabycie przez menedżerów (twórców, artystów) wiedzy i umiejętności z zakresu świata VUCA (Volatility, Uncertainty , Complexity , Ambiguity - zmienność , niepewność , złożoność, niejednoznaczność). Uczestnicy zdobędą umiejętności do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi; zarządzania emocjami w pracy, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciągania wniosków z popełnianych błędów i wcielania w życie innowacyjnych rozwiązań. Uczestnik zdobędzie kompetencje menedżerskie wynikające z oczekiwań otaczającej nas rzeczywistości w świecie VUCA.

Polityka Prywatności