Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Antyterroryzm

Język wykładowy: polski

Cel studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zasadami prowadzenia działań antyterrorystycznych we współczesnych uwarunkowaniach społeczno – politycznych, zaznajamiając jednocześnie z genezą terroryzmu i szczególnie koncentrując się na procesach prowadzących do postaw ekstremalnych. Prezentacja całego spektrum zagadnień związanych z tematyką terroryzmu co ma na celu możliwość opracowywania wszelkiego rodzaju koncepcji oraz wyrobienie zdolności przewidywania przyszłych zagrożeń na podstawie dostępnych przesłanek oraz radzenia sobie z nimi.

Antyterroryzm
Antyterroryzm – całokształt działań o charakterze ochronnym, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia zamachu terrorystycznego oraz minimalizację jego skutków. Obejmuje ochronę osób i mienia, przygotowanie planów działania w sytuacji kryzysowej, zabezpieczenie sił i środków w celu udzielenia pomocy oraz określenie i ocenę możliwych zagrożeń.
Polityka Prywatności