Katowice, Polska

Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które umożliwią zarządcom infrastruktury jak i przewoźnikom zrozumieć dziedzinę, jaką jest nowoczesny transport kolejowy w kontekście kolei dużych prędkości. Studia podyplomowe w tej dziedzinie mają na celu rozwinąć rynek kolejowy wszystkim zarządcom infrastruktury kolejowej oraz przewoźnikom w krajach Unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na zajęciach dotyczą przede wszystkim interoperacyjności kolei europejskich, ERTMS Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy, zarządzania jakością w transporcie jak również prawa transportowego z naciskiem na dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu Systemów Transportowych.

Polityka Prywatności