województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia podyplomowe z zakresu nowoczesne systemy sterowania ruchem i certyfikacja urządzeń przeznaczone są dla pracowników branży kolejowej, szczególnie zarządców infrastruktury kolejowej jak i przewoźników kolejowych w ruchu pasażerskim i towarowym.

Zdobyta wiedza pozwoli zarządcom infrastruktury jak i przewoźnikom zrozumieć dziedzinę, jaką jest nowoczesny transport kolejowy w kontekście kolei dużych prędkości oraz pozwoli otworzyć rynek kolejowy wszystkim zarządcom infrastruktury kolejowej oraz przewoźnikom w krajach unii Europejskiej.
Polityka Prywatności