Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Inwestycje i instalacje fotowoltaiczne - teoria i praktyka PV

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia "Inwestycje i instalacje fotowoltaiczne – teoria i praktyka PV" obejmują przekrojową wiedzę z zakresu opracowania, zarządzania i realizacji instalacji fotowoltaicznych - od podstawowych aspektów technologicznych, przez organizacyjne (zarządzanie projektem, ryzykiem, finansami) i prawne, do poprawnej analizy rentowności i opracowania projektu inwestycyjnego w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach. Tematyka koncentruje się na integracji elementów systemu PV, także integracji z formą architektoniczną, oraz na optymalizacji inwestycji w zmiennych warunkach techniczno-ekonomicznych.
Teoria
Teoria (z gr. theoría – oglądanie, rozważanie) – system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń, ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy, opisujący jakąś wybraną dziedzinę fizyczną lub abstrakcyjną.
Teoria
(…) między teorią a praktyką nie ma różnicy tylko w teorii – w praktyce różnica jest.
Autor: Michał Zalewski, Cisza w sieci
Polityka Prywatności