Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Interdyscyplinarne Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki oferują bogaty program kształcenia. Obejmują zagadnienia ochrony konserwatorskiej dziedzictwa kulturowego, praktyczne metody rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych obiektów i zespołów architektury i urbanistyki w szerokim ujęciu ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego (historia, teoria, uwarunkowania konserwatorskie w planach zagospodarowania przestrzennego).

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz budownictwo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studia mogą podjąć również absolwenci innych kierunków studiów wyższych.

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób, o różnych specjalnościach i stażu zawodowym, które w swej działalności projektowej, badawczej, inwestycyjnej, pedagogicznej i administracyjnej spotykają się z problematyką ochrony konserwatorskiej, rewaloryzacją i konserwacją zabytków architektury i urbanistyki – a więc architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa i innych specjalności, historyków sztuki, plastyków, nauczycieli, pracowników administracji różnych szczebli – oraz stanowi ważący element specjalizacji zawodowej, uznany przez SARP, PZIiTB i PSOZ.
Konserwacja
Konserwacja żywności
Polityka Prywatności