Katowice, Polska

Kryminalistyczne badania odzieży i wyrobów tekstylnych

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu badań odzieży i wyrobów tekstylnych wykorzystywanych w kryminalistyce. W ramach studiów słuchacze zapoznają się z wiedzą ekspercką z zakresu właściwości, jakości oraz przeznaczenia wyrobów tekstylnych i odzieżowych niezbędną w pracy śledczej, jak też przy sporządzaniu ekspertyz przez biegłych sądowych. Zdobędą umiejętności w przeprowadzaniu badań włókienniczych i odzieżowych dla potrzeb celno-skarbowych. Sposób prowadzenia zajęć opiera się na metodach aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na zajęcia praktyczne.Zajęcia z badań kryminalistycznych uzupełnione są zagadnieniami z podstaw prawnych dot. biegłych i ekspertów sądowych, przepisów celnych oraz fotografii wykorzystywanej w kryminalistyce.

Polityka Prywatności