Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Mechatronika dla nauczycieli

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe „Mechatronika dla nauczycieli” przygotowane zostały zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. W związku z tym, że mechatronika jest jedną z najnowocześniejszych specjalności funkcjonujących w polskim systemie kształcenia na poziomie średniego szkolnictwa technicznego, pojawiło się duże zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. ADRESACI STUDIÓW: Studia skierowane i przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Mechatronika. ponieważ rosnąca z roku na rok popularność tej specjalności powoduje, iż braki kadrowe są coraz bardziej odczuwalne. Taki stan rzeczy powoduje, że odpowiednio przygotowani nauczyciele są intensywnie poszukiwani na rynku pracy, co w kontekście niżu demograficznego oraz działań restrukturyzacyjnych w oświacie staje się niezwykle cenną zaletą oferowanych studiów. Po ukończeniu studiów podyplomowych „Mechatronika dla nauczycieli” absolwent oprócz wiedzy merytorycznej z takich przedmiotów jak elektronika, informatyka, mechanika, automatyka i robotyka będzie przygotowany do przekazania wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych. Będzie posiadał również umiejętność obsługi sprzętu mechatronicznego. Studia przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających przygotowania pedagogiczne.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Polityka Prywatności