Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Profesjonalna szkoła rzeczników prasowych i pracowników PR

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW Utrwalenie i pogłębienie dotychczasowej wiedzy oraz przygotowanie do pracy w zawodzie rzecznika prasowego i pracownika PR jednostek o najwyższych kompetencjach. Stworzenie zawodowców całkowicie świadomych narzędzi, jakimi są ich umysł i ciało.
Polityka Prywatności