Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Projektowanie Obiektów Opieki Zdrowotnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
CEL STUDIÓW: Studia przygotowują do projektowania obiektów opieki zdrowotnej w charakterze projektanta architektury oraz technologa medycznego. Stanowią ważny element podniesienia kwalifikacji zawodowych osób związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji oraz ich zarządzaniem. Obejmują zagadnienia Absolwent w zakresie: analizy procedur medycznych, wpływu technologii medycznej na projektowanie obiektów opieki zdrowotnej, tworzenia programów inwestycji opieki zdrowotnej, realizacji projektów obiektów opieki zdrowotnej, tworzenia opracowań technologii medycznej oraz planowania strategii projektowych obiektów opieki zdrowotnej. Obszarem działalności zawodowej absolwenta po ukończeniu studiów podyplomowych mogą być wszelkie obiekty opieki zdrowotnej.
Polityka Prywatności