Katowice, Polska

Przygotowanie pedagogiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest przygotowanie osób posiadających kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia zajęć w szkołach powszechnych, policealnych, wyższych oraz do realizowania kursów i szkoleń poprzez nabycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności dydaktycznych.

Polityka Prywatności